076 516 26 76
info@telefon-gegen-gewalt.ch

Hinek zorê li tediki? Alîkârî jitera hewceyi? Tu dixwazi bipeyivi?  Tu ne tenêyê, li me bigeri.

Ji rojâ Înî'ye seet 18:00'di hetta  duşşemê sêêt 08:00'a  tu dikarî li mê bigerê. Her weha bi rêya WhatsApp.

Bi hevgirtin, geleri, belaş

Jibo Jinên kû zor li wan té xettê (hejmarên) telefonê.

Telefon-gegen-gewalt, van xeten ragihandinê bi taybetî jibo jinen kû zor li wan te û ê pirsêwanî dadmendî hebê, ji wanrê âmadeyê. Herdem Ji rojâ Înî'ye seet 18:00'di hetta  duşşemê sêêt 08:00'a  hûn tim dikarin li mê bigerin. Em jibo hemû jinen kû zor li wan ten û jinên di halê dijwardebi cîhê serîledanênin. Em dikarin li ser  mafê wê âgahîyê biwedin, îmkâna rêwêbidin û cîhê kû wûn dikarin pê bişêwirin li berxexînin. Hûn telefonî mêbikin çi ji destêmê bê emi bi zimanêwê bi wêra bipeyivin. Di hundir peyvamedi çi tiştê bên ser ziman, we veşartîbi.